Bromofosz

Source of the photo: 
http://www.alanwood.net/pesticides/bromophos.html
Author of the description: 
Takó Szabolcs
bromofosz

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név
IUPAC név

bromofosz
Foszfortiosav, O-(4-bróm-2,5-diklórfenil) O,O-dimetil-észter

Vegyületcsoport

organofoszfát

CAS szám

2104-96-3

Molekulaképlet

C8H8BrCl2O3PS

Megjelenés

sárgás kristáy

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

széles spektrumú peszticid (http://www.inchem.org)

Omexan 125 g/kg bromofosz rovarölőszer (oldószermentes emulzió koncentrátum)

BropheneR rovarölőszer (folyékony)

CELA-1942 rovarölőszer (folyékony)

 ENT-27162 rovarölőszer (folyékony)

NexionR rovarölőszer (folyékony),

Elsődleges hatás

rovarölőszer: fedelesszárnyúak, kétszárnyúak, bizonyos lepkékre és bogarakra

Mellékhatások

kolinészteráz gátló

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

366 g/mol

Sűrűség

1,704 g/cm3

Olvadáspont

141 °C

Forráspont

53 °C

Gőznyomás

17,07 mPa (25°C)

Vízoldhatóság

40 mg/L (20 °C)

Stabilitás

pH 9-ig stabil

Hidrolízis

>pH 9

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

6,41 X 10-05 (20°C)

Kow

5,68

Koc  [l/kg]

17

pKa

-

BCF, biokoncentráció

4,47

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

Vizi fotolízis féléletidő (pH 7): 12 nap (http://sitem.herts.ac.uk)

Biodegradálhatóság és
metabolitok

Féléletidő talajban, aerob: 22 nap

elsődleges lebomlási terméke a bromoxon (http://sitem.herts.ac.uk)

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

Mo, felszín alatti vizek: foszforsavészterek: 0,1 mg/l (B) (10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet)

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

víz: <0,02 µg (Rajna) (http://www.riwa-rijn.org)

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Akut ökotoxikológiai tesztekben Daphniára és halakra nagyon toxikus. (http://www.incem.org)

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

Poecilia reticulata (96 h, hal) LC 50 = 0,1 mg/L

Daphnia magna (48h, vízibolha) LC 50 = 0,006 mg/L

Chlorella vulgaris (72 órás, alga) LC 50 = 0,23 mg/L

(http://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/93.htm)

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

 

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

-

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

bőrrel érintkezve, belélegezve és lenyelve enyhén toxikus, a WHO a peszticidek veszély szerinti III. „Mérsékelten veszélyes” osztályba sorolta

(http://www.inchem.org/documents/pds/pds/pest76_e.htm)

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

nem halmozódik fel a szervezetben, gyorsan kiürül: 10 mg /tkg orális dózis esetén 63 % vizelettel, 16% széklettel 24 óra alatt (Stiasni et al., 1967)

Endokrin rendszert károsító

központi idegrendszerre vagy neuropatológiai hatást nem figyeltek meg

(http://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/93.htm)

Immunrendszert károsító

nem figyeltek meg immunrendszert károsító hatást
(http://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/93.htm)

Szövetkárosító

-

Mutagén

mutagén hatást még nem figyeltek meg (http://www.inchem.org/documents/pds/pds/pest76_e.htm)

Karcinogén

igen (http://www.garden-centre.org/)

 

Reprotoxikus, teratogén

Emlősöknél nem volt megfigyelhető hatás 3 nemzedéken át 5 és 20 mg / kg testsúly bromofosz estében, de 80 mg/ kg testsúly esetében az utódoknál testsúly csökkenést és megnövekedett halva születést regisztráltak (Leuschner et al., 1967).
nem embriotoxikus (TOXNET)*

Akut toxicitási adatok (LD50)

szájon át:

patkány: LD50 = 3750-6100 mg / kg testsúly
egér: LD50 = 2829-5850 mg / kg testsúly
tengerimalac: LD50 = 1500 mg / kg testsúly.
nyúl: LD50 = 720 mg / kg testsúly.

bőrön át:

patkány: LD50 = 5000 mg / kg testsúly
nyúl: LD50 = 2181 mg / kg testsúly

intraperitonealis:

patkány: LD50 = 1625-3125 mg / kg testsúly
egér LD50 = 1040 mg / kg testsúly

(inchem.org)

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

nem történt még feljegyzés (http://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/93.htm)

EGYÉB JELLEMZŐK

 

-

Source of description: 

Általános adatbázisok:

GuideChem  http://www.guidechem.com/dictionary/2104-96-3.html

ESIS : http://esis.jrc.ec.europa.eu/ (European chemical Substances Information System)

WolframAlpha http://www.wolframalpha.com/entities/chemicals/bromophos/s6/u7/xx/

INCHEM http://www.inchem.org/documents/pds/pds/pest76_e.htm (Chemical Safety Information from Intergovernmental Organizations)

PPS http://www.pps-vertrieb.de/30-insektenbekampfung/spritzmittel/delicia-omexan-forte.html

Chemical Book http://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB1435830.htm

Wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Bromophos

Pesticide Residue Testing  http://www.pesticide-residue-testing.com/residue-testing.asp?docid=2104&testfor=Bromophos

EPA (United States Environmental Protection Agency) http://cfpub.epa.gov/ncea/cfm/recordisplay.cfm?deid=37850

 

Peszticid adatbázis:

PPDB (Pesticide Properties Database) http://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/93.htm

 

Folyóiratcikkek, jelentések, könyvrészletek, előadások:

Leuschner, F., Leuschner, A. and Pöppe, E. (1967): Chronischer Reproduktionsversuch über 3 Generationen an Wistar-Ratten bei fortdauernder Verabreichung von Bromophos. Report C.H. Boehringer Sohn.

Stiasni, M., Rehbinder, D. and Deckers, W. (1967): Absorption,distribution, and metabolism of O-(4-bromo-2,5-dichlorophenyl)-O,O-dimethylphosphorothioate(bromophos) in the rat. J. Agr. Fd. Chem., 15: 474-478.

WHO (1994) The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification 1994-1995, Geneva,World Health Organization mimeographed document (WHO/PCS/94.2).