Prednizolon

Source of the photo: 
Chemspider-The free chemical database
Author of the description: 
Sebestyén Éva
Prednizolon szerkezeti képlete

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név
IUPAC név

Prednizolon

11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodekahidrociklopenta[a]fenantren-3-on

Vegyületcsoport

glükokortikoidok [9]

CAS szám

50-24-8

Molekulaképlet

 C21H28O5[11]

Megjelenés

Fehér, szagtalan, higroszkópos, keserű ízű kristályos por; vízzel nehezen elegyedik (1:300). Oldhatósága dehidratált alkoholban (1:27), kloroformban (1:180), acetonban (1:50).[18]

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

Gyulladásos és autoimmun betegségek kezelésére használatos [1] úm. pl. asztma [2], uveitis, sclerosis multiplex [3] leukémia, autoimmun hepatitis [4], sarcoidosis kezelésére. A prednizolon acetát egy szemészeti szuszpenzió, melyet a szemet érintő duzzanat, bőrpír, viszektés és allergiás reakciók csökkentésére használnak. A prednizolon immunszupresszív anyagként használható szervátültetések, ill. mellékvesekéreg-elégtelenség esetén (Addison kór).[10]

Használható elsődleges, vagy másodlagos mellékvesekéreg elégtelenség esetén. Kezelhető segítségével a szisztémiás  lupus, leukémia, inzulin rezisztencia, máj elégtelenség. [10]

Elsődleges hatás

A kortikoszteroidok gyulladáscsökkentő anyagok. Gátolják az ödémák kialakulását, a fibrin lerakódást, kapilláris dilatációt, leukocita migrációt, kapilláris proliferációt, kollagén lerakódást és a gyulladás okozta hegesedést. A prednizonol irreverzibilisen, nagy affinitással kötődik az alfa és béta glükokortikoid receptorokhoz (GR). Az alfa GR és béta GR minden szövetben megtalálhatóak 3000-1000 sejtenkénti darabszámban, szövettől függően. A prednizolon a legtöbb sejt biokémiai viselkedését aktiválhatja, befolyásolhatja. A szteroid-rereceptor komplex dimerizálódik és reakcióba lép a sejt DNS állományával a sejtmagban, kötődve a szteroid-válaszért felelős szakaszhoz, és módosítva a gén transzkripciót. Mindkét eset néhány gén, és ebből fakadóan fehérje szintézisét indukálja, másokét pedig gátolja.[5][6]

A prednizolon gátolhatja a leukociták migrációját a gyulladás helyén, zavarhatja a gyulladásra adott választ, és elnyomhatja a humorális immunválaszt. A gyulladáscsökkentő hatás úgy nyilvánul meg a glükokortikoidok esetében, hogy beleavatkozik a foszfolipáz A2 inhibítor fehérjék működésébe, melyek a gyulladásra adott válasz átvivőinek (prosztaglandinok, leukotriénak) a bioszintézisét szabályozzák. A prednizolon az érrendszer kapilláris dilatációjának és permeabilitásának csökkentése által fejti ki gyuladáscsökkentő hatását. A prednizolon egy glükokortikoid receptor agonista. A kötődés után, a kortikoszteroid-ligandum komplex áthelyeződik a sejtmagba, ahol számos glükokortikoid válasz egységhez (GRE) kötődik a célgének promoter régiójában. A DNS kötő receptor majd majd interakcióba lép az alapvető transzkripciós faktorokkal, csökkenést vagy növekedést okozva a specifikus célgének kifejeződésében, beleértve az IL2 (Interleukin2) kifejeződését.[10]

Mellékhatások

A prednizolon és más kortikoszteroidok elfedhetik a fertőzés jeleit a szervezetben, és ronthatják a fertőzésre adott természetes immunválaszt. A kortikoszteroidokkal kezelt emberek fogékonyabban a fertőzésekre, és a fertőzések lefutása súlyosabb lehet. A prednizolon és más kortikoszteroidok alkalmazása felélesztheti a szervezetben a szunnyadó vírusokat (pl. szunnyadó TBC, malária).[8]

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

360,45 g/mol [11]

Sűrűség

1,31 g/cm3 [12][13]

Olvadáspont

235 °C [11]

215,25°C [12][14]

Forráspont

505,67 °C [12][14]
570,6 °C 760 mmHg [12][13]
forrás előtt szétbomlik [17]

Gőznyomás

1,18E-013 mm Hg [11]
2,13E-15 mm Hg 25°C [12][13]
6,85E-014 mm Hg 25°C [12][14]

Vízoldhatóság

223 mg/l [11] 25°C-on [12][14]

Stabilitás

A karbomer hidrogélen, a prednizolon- acetát kis mértékben hidrolizált a triturációs folyamat során. A legnagyobb szteroid- stabilitás a kettős lipofil bázisú, és a hidroxipropilcellulúz hidrogélen volt tapasztalható. [15]

Hidrolízis

DT 50 (nap) 20°C-on pH 7 körülmények között nem várható hidrolízis. [17]

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

2,71E-008 atm-m3/mol [11][12][14]

Kow

log Kow: 1,62 [12][14]

Koc  [l/kg] 

talajban 180 [17]

pKa

13,86 [12]

BCF, biokoncentráció

3,527 [35]

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

A prednizolon a környezetben nem hidrolizál, hiszen nincs olyan funkciós csoportja, ami hidrolízisre képes a környezetben. A prednizolon kromofórokat tartalmaz, amiknek a bszorbanciája 290 mn felett van, ezért hajlamos a napfény általi direkt fotolízisre. A prednizolon 100 mg-os szuszpenziója 500 ml vízben szolár szimulátorral lett besugározva 4 órán keresztül, 60%-a átalakult 6 fotokémiai származékra, beleértve az 1,4-androsztadién-11béta-olo-3,17-dion(2)-t.[25]

Biodegradálhatóság és
metabolitok

2,0412 hónap[14] 3,0818  hét[14]

Degradációs hőmérséklete 240°C [17] vízi ökoszisztémában nagyon perzisztens[17] Talajban közepesen mobilis[17]

Prednizolon glükonorid, prednizolon szulfát  detektálható állatok májában [17]

Metabilitok: prednizolon, 20 alfa-dihidroprednizolon, 20 béta-dihidroprednizolon, nem feldolgozott prednizolon[22]

A tejelő tehenekben a prednisolone főleg a tejbe választódik ki a tejtermelés során. Más állatok esetében a májban bomlik le és a vizeltebe ürülnek mind a metabolitok mind a változatlanul maradt komponensek.[17]

Az STP (szennyvíztisztító) biológiai eltávolítás az anaerob folyamatban 72%-os volt, alacsonyabb mint a prednizon esetében (92%), kortizon (90%), kortizol (91%).[28]

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

Az emberi expozíciókat illetően megállapítható, hogy az ivóvízzel alig, vagy egyáltalán nem éri az emberi szervezetet szteroid terhelés, azonban hússal és tejtermékekkel bekerülhet a szervezetbe természetes és/vagy mesterséges szteroid (hozamnövelő szteroidok alkalmazása, vagy a tehenek fejése a terhesség alatt). [34]

Az irodalom a következő prednizolon határértékeket említi: [33]

Állatfajok: szarvasmarhafélék

Maximális maradékanyag-határérték a következők a különböző célszövetekben:

izom: 4μg/kg [33]

zsír:4μg/kg [33]

máj: 10μg/kg [33]

vese:10μg/kg [33]

tej:10μg/kg [33]

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

III Fugacitási modell:

           Anyagmennyiség    Felezési idő   Emisszió
                       (%)                     (h)              (kg/h)

  Levegő        0,134                 3,03             1000      

  Víz             38,2                  1,44e+003      1000      

 Talaj           61,6                   2,88e+003     1000      

 Üledék          0,106                1,3e+004       0         

            tartózkodási idő: 968 h [12]

A  természtes vizekben lévő glükokortikoid kocentrációt a szennyvíztisztítókból történő glükokortikoid eltávolításon keresztül tanulmányoztuk. 2006 júliusában a Tongui és Quing folyókból vett mintákat analizálzák, amelyekbe a gaobeidiai és quinghei szennyvíztelepek vize ömlik.  Ahogy az S3 és S4 táblázatokban látszik hatféle glükokortikoid kimutatható volt a mintákban. A kortizol, kortizon, prednizolon, prednizon, dexametazon és 6 alfa-metilprednizolon koncentrációk sorban a következők voltak: 0,08−3,4, 0,06−4,2, 0,03−0,64, 0,12−0,86, 0,02−0,31, and 0,04−0,08 ng/l egységben kifejezve[28]

 ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

magasan perzisztens[17]

Felezési idő a Folyó-modellből: 4,102E+004  óra (1709 nap) Felezési idő a Tó-modellből   : 4,476E+005  óra(1,865E+004 nap) [12] A vizes prednizolon és dexametazon szuszpenzió fény hatására részleges fototranszformációt szenvedett. A termékeket kromatográfiásan meghatározták, és vizsgálták akut és krónikus hatásukat az élőlényekre. Az akut toxicitási tesztet Brachionus calyciflorusThamnocephalus platyurus és Daphnia magna tesztorganizmusokon végezték. A krónikus tesztet were chosen to perform acute toxicity tests, while the alga Pseudokircheneriella subcapitataCeriodaphnia dubia organizmusokon végezték. A fotokémiai származékok toxikusabban annál, amiből származnak. Általában alacsony toxicitást állapítottak meg.  A krónikus tesztek szaporodás inhibíciót mutattak C. dubia esetében, de a  P. subcapitata kevéssé érzékeny ezekre a szennyezőkre.[21]  

A predizolon nem adszorbeálódik a szuszpendált szilárd anyaghoz, és üledékhez. A víz felületről nem illik el, a kísérletek azt mutatják, hogy a prednisolon vízi környezetbeni biokoncentrávió- potenciálja alacsony. Biodegradációs adatok nem elérhetők ebben a forrásban.[26]

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

EC 50 D.magna: nincs hatás [30]

LC 50 T. platyurus 23% mortalitás140 mg/l [30]

LC50 B. calyciflorus : 22,29 mg/l [30]

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

NOEC:85 mg/l Daphnia magna[17]

NOEC:160 mg/l Pseudokirchneriella supcapitata [17]

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

magasan perzisztens[17]

A forrás szerint a prednizolont a talajban moderált mobilitás jellemzi, sem vizes, sem száraz talajból nem illik el. Biodegradációs számadatok ebben a forrásban nem elérhetőek.[27]

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

Hashártyába beadagolási teszt (patkány) LD50: 2000 mg/kg [23]

Bőr alá adagolási teszt (patkány) LD50: 147 mg/kg [23]

Orális teszt (svájci egér) LD51: 1680 mg/kg ttömeg [23]

Intravénás adagolás (patkány) LD50: 120 mg/kg [17]

Akut orális teszt (emlősök) LD50: 1608 mg/kg [17]

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

log NOEL: -1,256 (móltömeg logaritmus) állatokban[31]

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

A prednizolon mellékhatása függ a beadagolt dózistól, ill. az alkalmazás időtartamától és gyakoriságától. [8] A rövidtávú (pár nap-pár hét) alkalmazás általában kis számú enyhe mellékhatással jár. A hosszú távú alkalmazás általában előrelátható és súlyos mellékhatásokkal jár.[8] A prednizolon és más kortikoszteroidok elfedhetik a fertőzés jeleit a szervezetben, és ronthatják a fertőzésre adott természetes immunválaszt. A kortikoszteroidokkal kezelt emberek fogékonyabban a fertőzésekre, és a fertőzések lefutása súlyosabb lehet. A prednizolon és más kortikoszteroidok alkalmazása felélesztheti a szervezetben a szunnyadó vírusokat (pl. szunnyadó TBC, malária).[8]

Súlyos mellékhatások[7]:

 • látászavarok
 • dagadás, rohamos elhízás, légszomj
 • súlyos depresszió, szokatlan gondolatok vagy viselkedés
 • véres vagy kátrányos széklet, véres köpet
 • hasnyálmirigy gyulladás
 • kielégítetlen K háztartás
 • veszélyesen magas vérnyomás
 • Cushing szindróma
 • izomgynegeség
 • csontritkulás[8]

Kevésbé súlyos mellékhatások:[7]

 • alvászavar, hangulatingadozás
 • acne, véraláfutás-vagy elszíneződés, bőrszárazság
 • lassú sebgyógyulás
 • fejfájás, szédülés
 • hányinger, gyomorfájdalom, puffadás
 • a testzsír alakjának vagy/és elhelyezkedésének változása

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

Abszorbció: Kötődhet a gasztroenteriális rendszerhez, a csúcs a plazma koncentráció 1-2 óra elteltével következik be. Metabolizmus: A vizeletben választódik ki szabad, vagy glükokonjugált formában. [10]

A prednizolon lokális alkalmazásakor, a kortikoidoknál szokásos penetrációs- és reszorpciós folyamatok várhatóak. A felezési idő a plazmában 2-4 óra, a biológiai felezési idő 12-36 óra, mert a citoszol-receptor-komplex szteroid kötése a sejtben tartósan megmarad. A prednizolon, mint a kortikoid-vázas vegyületek, a májban biológiailag inaktív vegyületté alakul és a túlnyomórészt a vesében kiválasztódik. [20]

Endokrin rendszert károsító

Mellékvese működésének visszaszorítása előfordulhat nagy dózisban és/vagy hosszantartó alkalmazás során. A hormonrendszer egyensúlyának felbomlása miatt növekedési zavarok léphetnek fel gyermek- és serdülőkorban.[19]

Immunrendszert károsító

Az 1 mg/kg prednizolon dózist kapó kutyák esetében nem mutatkozott időbeli késés és mennyiségbeli változás az antitestek megjelenését illetően. Azonban a 10 mg prednizolon/kg dózist kapó egyedek antitest termelésében relatív késés mutatkozott. A vizsgálatok szerint a 10 mg/kg dózist kapó egyedek esetében kicsiny periferális limfoid csökkenés mutatkozott a lépben és a nyirokcsomókban, de az 1mg/kg dózis esetében nem történt elváltozás. Az 1mg/kg kapó egyedek normál in vivo immunválaszt mutattak a kutya szapornyica vírussal szemben. [16]

Szövetkárosító

Izomgyengeség, izombántalom (szteroid myopathia), csontritkulás, kóros csonttörések, aszeptikus nekrózis.[19]

Mutagén

Megállapítható, hogy a prednizolon nem mutagén. [16]

Karcinogén

Csupán prednizolon adagolása nem okozott semmiféle tumorális elváltozást.[16]

Faj:

patkány

Törzs/nem:

SPRAGUE-DAWLEY/nőstény

Mód:

gyomorszondán át

Dózis:

0; 3 mg/kg 1, 2, 4.5 vagy 9 alkalommal havonta 18 hónapon át, az átlagos teljes dózis:  54; 108; 234; 468 mg/kg (a kísérlet időtartama:egész életen át)

Eredmény:

negatív[32]


Faj:

patkány

Törzs/nem:

SPRAGUE-DAWLEY/hím

Mód:

orális

Dózis:

0; 40 ug/ml az ivóvízbe kb. 368 átlagos napi dózis 104 héten keresztül

Tumor típusa, helye:

máj: hepatocelluláris adenóma vagy karcinóma

Eredmény:

pozitív [32]


Reprotoxikus, teratogén

NOEL 3 mg/kg bw/nap megállapítottan teratogén hatású patkányok esetében orális adagolás esetén.[16] A terhesség előrehaladott állapotában történő adagolás a magzat fejlődésében fizikai károsodást okozhat.[18]

Akut toxicitási adatok (LD50)

LD50=500 mg/kg (orális, patkány) [10]

1680 mg/kg emlősökben [17]

Az ember az orálisan alkalmazott 3g prednizolont toxikus hatások nélkül tolerálja.[20]

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

NOEL 20 mikrogram/kg bw/day [16]

A krónikus toxicitási vizsgálatokat patkányokon végezve 33mg/kg testtömeg prednisolon 1-2 hét után a Langerhans-szigetek sejtjeinek elváltozását állapították meg. [20]

Embernél hosszú ideig (>14 nap) orálisan alkalmazva, 7,5mg/nap (határdózis 75kg-nál) dózisban a Cushing-szindróma fellépésével lehet számolni. [20]

EGYÉB JELLEMZŐK

 

MIC jellemzők 64 mikorgram/ml nél jobbak, ami mutatja, hogy a prednizolonnak nincs jelentősebb antimikrobiális aktivitása.[16]

10 mg/ember dózis általában jól tolerált napi dózis, de az e feletti adagolás esetén a mellékhatások rohamosan jelentkeznek.

Farmakológiai ADI: 0,002 mg/kg 0,012 mg/ ember

kismértékű bioakkumuláció. [17]

Eltávolítás adott típusó szennyvízből:

    Teljes:                                    2,01  %

    Teljes biodegradáció:             0,09 %

    Teljes adszorpció az iszapon: 1,92  %

    Teljes kipárolgás:                    0,00 %

[12]

PEC=2,1 µg/l [29]

PNEC=139 µg/l [29]

Source of description: 
 1. Czock D, Keller F, Rasche FM, Häussler U. (2005) Pharmacokinetics and pharmacodynamics of systemically administered glucocorticoids. Clin Pharmacokinet. 2005;44(1):61-98. Review. 
 2. Fiel SB, Vincken W. (2006) Systemic corticosteroid therapy for acute asthma exacerbations. J Asthma. 2006 Jun-Jul;43(5):321-31. Review
 3. Thrower BW.  (2009) Relapse management in multiple sclerosis. Neurologist. 2009 Jan;15(1):1-5.
 4. Lambrou GI, Vlahopoulos S, Papathanasiou C, Papanikolaou M, Karpusas M, Zoumakis E, Tzortzatou-Stathopoulou F. (2009) Prednisolone exerts late mitogenic and biphasic effects on resistant acute lymphoblastic leukemia cells: Relation to early gene expression. Leuk Res. 2009 May 16.  
 5. Prednisolone. Australian Medicines Handbook 2010. Adelaide: Australian Medicines handbook Pty Ltd.; 2010. 497, 598.
 6. Rang HP, Dale MM, Ritter JM, Moore PK. (2003) The pituitary and the adrenal Cortex. Hunter l, editor. Pharmacology. 5th ed. London: Churchill Livingstone; 2003. 413, 415.
 7. Drug Information Online: http://www.drugs.com/mtm/prednisolone.html
 8. Medicin Net, Web ring doctor’s knowledge for you: prednisolone, Pediapred Oral Liquid, Medrol (cont.)". http://www.medicinenet.com/prednisolone/page2.htm
 9. U.S. National Library of Medicine: http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2009/MB_cgi?mode=&term=Prednisolone
 10. Drugbank: http://www.drugbank.ca/drugs/APRD00197
 11. SRC-Springfield ReManufacturing Corporation: http://www.syrres.com/what-we-do/databaseforms.aspx?id=386
 12. Chemspider: http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.5552.html
 13. ACD/Labs: http://www.acdlabs.com/products/pc_admet/physchem/physchemsuite/
 14. Environmental Protection Agency :http://www.epa.gov/opptintr/exposure/pubs/episuite.htm
 15. Wiley Online Library: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2710.1990.tb00392.x/abstract
 16. European Medicine Agency:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Maximum_Residue_Limits_-_Report/2009/11/WC500015788.pdf
 17. University of Hertforshir/Research: http://sitem.herts.ac.uk/aeru/vsdb/Reports/1848.htm
 18. Santa Cruz Biotechnology Inc.: http://datasheets.scbt.com/sc-205815.pdf
 19.  50 plusz/Gyógyszer adatlapok: http://www.50plusz.hu/gyogyszerek/termek/PREDNISOLON-RICHTER_5_mg_tabletta/1339
 20. Országos Gyógyszerészeti Intézet: www.ogyi.hu/kiseroirat/ah/ah_0000013630_20040730102440.doc
 21. TOXNET:  http://toxnet.nlm.nih.gov/ Hazardous Substances Data Bank /HSDS [DellaGreca M et al; Chemosphere 54 (5): 629-37 (2004)] 
 22. TOXNET: http://toxnet.nlm.nih.gov/ Hazardous Substances Data Bank /HSDS [Addison RS et al; J Steroid Biochem Mol Biol 39 (1): 83-90 (1991)] 
 23. TOXNET: http://toxnet.nlm.nih.gov/ Hazardous Substances Data Bank /HSDS [European Medicines Agency (EMEA), The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products, Veterinary Medicines and Information Technology Unit, Committee for Veterinary Medicinal Products; Prednisolone (as free alcohol), Summary Report (1999). Available from, as of November 20, 2007: http://www.emea.europa.eu/pdfs/vet/mrls/062999en.pdf ]
 24. TOXNET: http://toxnet.nlm.nih.gov/ Hazardous Substances Data Bank /HSDS [(1) Hansch C et al; Exploring QSAR. Hydrophobic, Electronic, and Steric Constants. ACS Prof Ref Book. Heller SR, consult. ed., Washington, DC: Amer Chem Soc p. 174 (1995) (2) Meylan WM et al; Environ Toxicol Chem 18: 664-72 (1999)(3) Franke C et al; Chemosphere 29: 1501-14 (1994)] 
 25. TOXNET: http://toxnet.nlm.nih.gov/ Hazardous Substances Data Bank /HSDS  [(1) Lyman WJ et al; Handbook of Chemical Property Estimation Methods. Washington, DC: Amer Chem Soc pp. 7-4, 7-5, 8-12 (1990) (2) DellaGreca M et al; Chemosphere 54: 629-37 (2004)]
 26. TOXNET http://toxnet.nlm.nih.gov/ Hazardous Substances Data Bank /HSDS [(1) Swann RL et al; Res Rev 85: 17-28 (1983) (2) Hansch C et al; Exploring QSAR. Hydrophobic, Electronic, and Steric Constants. ACS Prof Ref Book. Heller SR, consult. ed., Washington, DC: Amer Chem Soc p. 174 (1995) (3) Lyman WJ et al; Handbook of Chemical Property Estimation Methods. Washington, DC: Amer Chem Soc pp. 4-9, 15-1 to 15-29 (1990) (4) Meylan WM, Howard PH; Environ Toxicol Chem 10: 1283-93 (1991) (6) Franke C et al; Chemosphere 29: 1501-14 (1994) (7) Meylan WM et al; Environ Toxicol Chem 18: 664-72 (1999)]
 27. TOXNET http://toxnet.nlm.nih.gov/ Hazardous Substances Data Bank /HSDS [(1) Swann RL et al; Res Rev 85: 17-28 (1983) (2) measured log Kow ref e.g. Hansch C et al; Exploring QSAR. Hydrophobic, Electronic, and Steric Constants. ACS Prof Ref Book. Heller SR, consult. ed., Washington, DC: Amer Chem Soc p. 174 (1995)(3) Lyman WJ et al; Handbook of Chemical Property Estimation Methods. Washington, DC: Amer Chem Soc pp. 4-9 (1990)(4) Meylan WM, Howard PH; Environ Toxicol Chem 10: 1283-93 (1991) (5) Lyman WJ; p. 31 in Environmental Exposure From Chemicals Vol I, Neely WB, Blau GE, eds, Boca Raton, FL: CRC Press (1985)]
 28. Hong Chang, Jianying Hu, and Bing Shao (2007) Occurrence of Natural and Synthetic Glucocorticoids in Sewage Treatment Plants and Receiving River Waters  China Environ. Sci. Technol., 2007, 41 (10), pp 3462–3468 DOI: 10.1021 /es062746o Publication Date (Web): April 14, 2007 Copyright © 2007 American Chemical Society
 29. Beate I. Escher, Rebekka Baumgartner, Mirjam Koller, Karin Treyer, Judit Lienert, Christa S. McArdell (2011) Environmental toxicology and risk assessment of pharmaceuticals from hospital wastewater  Original Research Article Water ResearchVolume 45, Issue 1January 2011Pages 75-92
 30. Marina DellaGreca, Antonio Fiorentino, Marina Isidori, Margherita Lavorgna, Lucio Previtera, Maria Rubino, Fabio Temussi (2004) Toxicity of prednisolone, dexamethasone and their photochemical derivatives on aquatic organisms  Original Research Article ChemosphereVolume 54, Issue 5February 2004Pages 629-637
 31. Grabowski, Jerzy Jan Jaroszewski, Walerian Piotrowski (2010) Correlations between no observed effect level and selected parameters of the chemical structure for veterinary drugs   Toxicology in Vitro, Volume 24, Issue 3, April 2010, Pages 953-959 Tomasz
 32. TOXNET: http://toxnet.nlm.nih.gov/ Hazardous Substances Data Bank /HSDS [RYRFELDT,A, SQUIRE,RA AND EKMAN,L; LIVER TUMORS IN MALE RATS FOLLOWING TREATMENT WITH GLUCOCORTICOSTEROIDS; TOXICOL. PATHOL. 20(1):115-117, 1992 ,BERGER,MR, HABS,M AND SCHMAHL,D; COMPARATIVE CARCINOGENIC ACTIVITY OF PREDNIMUSTINE, CHLORAMBUCIL, PREDNISOLONE AND CHLORAMBUCIL PLUS PREDNISOLONE IN SPRAGUE-DAWLEY RATS; ARCH. GESCHWULSTFORSCH. 55:429-442, 1985]
 33. 37/2010 EU Rendelet (2009. december 22.) A farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról
 34. http://www.szennyviztudas.bme.hu/tartalom/szex-szennyv%C3%ADzben Dr. Fleit Ernő BME VKKT: Új hóbort, vagy valós fenyegetés: hormonhatású anyagok a szennyvíztisztításban 
 35. Chemspider-The free chemical database - US Environmental Protection Agency’s EPISuite™ prdenisolone [http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.5552.html]