Karboszulfán

Source of the photo: 
http://www.chinachemnet.com/15752/CARBOSULFAN-518619.html
Author of the description: 
Bognár László
Karboszulfán

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név
IUPAC név

Karboszulfán
2,3-dihidro-2,2-dimetilbenzofurán-7-il (dibutilamintio)metilkarbamát

Vegyületcsoport

karbomátok/inszekticidek

CAS szám

55285-14-8

Molekulaképlet

C20H32N2O3S

Megjelenés

Narancssárgás folyadék (viszkózus) (2.)

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

Növényvédelem(3.)

Elsődleges hatás

Növényvédőszer típusú Rovarölő szer

Rovarölő ,talajlakó kártevőkre és a leveleken élőkre

Acetilkolinészteráz gátló hatás
(3.)

Mellékhatások

-

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

380,5 g/mol (4.)

Sűrűség

1,04 g/ml (3.)

Olvadáspont

nem alkalmazható           (3.)

Forráspont

219,3 (3.)

Gőznyomás

-0,0359 mPa

Vízoldhatóság

0,11mg l-1 (3.)

Stabilitás

Stabil semleges közegben, normál hőmérsékleten. (3.)

Hidrolízis

DT50 = 9,5-19,4 nap
DT90 = 14,52-1465 nap (3.)

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

0,124 Pa m3mol-1 (2.)

Kow

logKow= 7,42 (1.)

Koc  [l/kg] 

-

pKa

-

BCF, biokoncentráció

990 (2.)

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

-

Biodegradálhatóság és
metabolitok

DT50 (tipikus, aerob)  talajban 21nap
DT50 (laboratóriumi környezetben 20 °C-on, aerob)  talajban 29,2 nap (1.)

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

Élelmiszerek:

Sárgarépa: 0,1mg/kg egyéb zöldség, gyümölcs és gabonafélék: 0,05mg/kg (2.)

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

-

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

 

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

Vízi gerinctelenek, Daphnia magna, akut 48 órás EC50 = 0,0015 mg l-1 

Alga, Raphidocelis subcapitata, akut 72 órás EC50 = 47 mg l-1 (1.)

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

Vízi gerinctelenek, Daphnia magna, krónikus 21 napos NOEC = 0,0032 mg l-1(1.)

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

 

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

földigiliszta, Lumbricus terrestris, akut 14 nap LC50 = 4,8 mg kg-1(1.)

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

Acetil-kolinészteráz inhibítor, bőr érzékenyítő hatás

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

-

Endokrin rendszert károsító

nem  (1.)

Immunrendszert károsító

nincs adat  (1.)

Szövetkárosító

nem  (1.)

Mutagén

nincs adat  (1.)

Karcinogén

lehetséges  (1.)

Reprotoxikus, teratogén

lehetséges  (1.)

Akut toxicitási adatok (LD50)

Emlősök -patkány (Rattus) akut orális LD50 = 101mg kg-1 (1.)

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

-

EGYÉB JELLEMZŐK

 

EK-biztonsági besorolás :S1 / 2, S28, S36/37, S38, S45, S60, S61, S63
WHO besorolás II - Közepesen veszélyes
US EPA besorolás (készítmény) Nincs egyetértés az egész termék vagy nem kapható termékek
UN szám 2992 (1.)

Source of description: 

Forrás:

(1.) AGRICULTURE & ENVIRONMENT RESEARCH UNIT:

 http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/en/Reports/121.htm

(2.) Alan Wood’s Web Site:

 http://www.alanwood.net/pesticides/carbosulfan.html

(3.) United States Environmental Protection Agency :

 http://www.epa.gov/iris/subst/0021.htm

(4.) Chem Blink:

 http://www.chemblink.com/products/55285-14-8.htm

(5.) China Chem Net:

 http://www.chinachemnet.com/15752/CARBOSULFAN-518619.html