Cianazin

Source of the photo: 
http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/RenderImage?maxscale=30&width=200&height=200&superlistid=0021725462
Author of the description: 
Pekár Mihály
Cianazin

 

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név
IUPAC név

Cianazin
2-Klór-4-[(1-ciano-1-metil)etilamino]-6-etilamino-1,3,5-triazin [3]

Vegyületcsoport

szintetikus triazin, herbicid [2]

CAS szám

21725-46-2 [3]

Molekulaképlet

C9H13ClN6  [4]

Megjelenés

Fehér, kristályos por [5]

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

Laboratóriumi vegyszerek gyártása, mezőgazdasági gyom irtószer [6]

Elsődleges hatás

Rovarölő szer, elsősorban a mezőgazdaságban, a közegészségügyben és az állattartásban használják. Az anyag mérgező a vízi élőlényekre. Kukorica gyomirtó szer. [3] [5] [7]

Mellékhatások

Állatkísérletek arra utalnak, hogy ez az anyag torzfejlődést okozhat emberben, illetve a laboratóriumi kísérletek során kiderült, hogy teratogén. [5]

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

240,7 g/mol [3]

Sűrűség

1,26 g/cm3 [3]

Olvadáspont

168°C [2]

Forráspont

Még forrás előtt elbomlik, azaz 100 °C alatt [2]

Gőznyomás

1,6 x 10(-9) Hg mm – normál körülmények között, elhanyagolható [3] [5]

Vízoldhatóság

0,02 g/100 ml vízben, normál körülmények között [3]

Stabilitás

Stabil [2]

Hidrolízis

25 °C-on 5,5 és 9 pH között katalizátor nélkül vízben a hidrolizis féléletidő legalább 200 nap, azaz DT50 ≥ 200 nap [10]
erős savak és lúgok hatással vannak rá[2]

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

6,60 X 10-06 Pa m3/mol [2]

Kow

2,24 [8]

Koc  [g/ml] 

190,0000 g/ml [8]

pKa

12,9 [2]

BCF, biokoncentráció

157 [2]

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

Talajban elsősorban izipropil-atrazinra bomlik le a degradálódás során. Abiotikus degradálhatóságának felezési ideje kevesebb, mint 200 nap [10].

Biodegradálhatóság és
metabolitok

A degradálódás során keletkező metabolitjai: hidroxi-cianazin, cianazin-amid, dietil cianin. Degradálhatóságának felezési ideje körülbelül nagyobb, mint 200 nap [10]. 

 

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

Élelmiszerekben:
Kukoricában: 0,050 µg/l, Lucernában: 0,20 µg/l határérték érvényes. [9]

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

1-80 ppb közötti mérési adatok, határérték nincs meghatározva [8]

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Nagyon erősen toxikus a halakra és a vízi gerinctelenekre. [5]

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

Rasbora heteromorpha (halak, akut, 96 óra) LC50 = 10 mg/l
Lemna gibba ( 96 óra) LC50 = 0,019 mg/l
[2]

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások


Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

-

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

Karcinogén hatású, kísérletek alapján újszülötteknél torz hatású [2]

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

Az emberi szervezet könnyen lebontja a cianazint, 48 órán belül. [2]

Endokrin rendszert károsító

Endokrin rendszert károsítja, pontos adat nem ismert [2]

Immunrendszert károsító

Nem [2]

Szövetkárosító

Igen [2]

Mutagén

Mutagén [8]

Karcinogén

Igen [5]

Reprotoxikus, teratogén

Teratogén [5]

Akut toxicitási adatok (LD50)

Orális - patkány LD50 = 149 mg / kg [2]
Inhalációs – egér, 4 óra LD50 = 2,470 mg/m3 [2]
Bőrön át - nyúl LD50 = 2.000 mg / kg [2]

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

-

EGYÉB JELLEMZŐK

 

Élelmiszerrel és takarmánnyal együtt nem szállítható. [3]
Európai Unió szerinti osztályozás [3]
Szimbólum: Xn, N [3]
R: 22-50/53 [3]
S: (2-)37-60-61 [3]
ENSZ szerinti osztályozás [3]
ENSZ Veszély Osztály: 6.1 [3]
ENSZ Csomagolási Csoport: III [3]

- nincs adat

Source of description: 

[1]       Carcinogenic Potency Database Project (CPDB)
http://potency.berkeley.edu/chempages/CYANAZINE.html

[2]       Iupac Agrochemical Information
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/185.htm

[3]       Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet
http://www.omfi.hu/icsc/PDF/PDF03/icsc0391_HUN.PDF

[4]       IPCS International Programme on Chemical Safety
http://www.inchem.org/documents/icsc/icsc/eics0391.htm

[5]       PMEP Pesticide Management Education Program
http://pmep.cce.cornell.edu/profiles/herb-growthreg/cacodylic-cymoxanil/cyanazine/herb-prof-cyanazine.html

[6]       LookChem - Look for Chemicals
http://www.lookchem.com/msds/2011-06%2f2%2f442530(21725-46-2).pdf

[7]       150/2004. (X. 12.) FVM rendelet: Az egyes agrár-környezetgazdálkodási célprogramok esetében az adott kultúrában engedélyezett növényvédő szerek közül használható, illetve tiltott növényvédő szer hatóanyagok jegyzéke
http://www.pecel-hivatal.hu/ppmh/kornyezet/0204102.htm

[8]       PMEP Pesticide Management Education Program
http://pmep.cce.cornell.edu/profiles/extoxnet/carbaryl-dicrotophos/cyanazine-ext.html

[9]       5/2002. (II. 22.) EüM-FVM együttes rendelet: A növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer-maradék mértékéről
http://www.fvm.gov.hu/doc/upload/200708/5_2002_eum_fvm_b.pdf

[10]       NCBI-Pubchem

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?sid=17395299&loc=es_rss