Fenobarbitál

Source of the photo: 
-
Author of the description: 
Őrsi Kálmán

 

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA

Név
IUPAC név

Fenobarbitál

5-etil-5-fenil-1,3-diazinán-2,4,6-trion 

Vegyületcsoport

Barbiturátok

CAS szám

50-06-6

Molekulaképlet

C12H12N2O3

Megjelenés

Fehér, kristályos por [1].

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

Altató és görcsoldó gyógyszer. Ma leginkább (epilepsziás) görcsoldónak használják [1].

Elsődleges hatás

Altató, görcsoldó, nyugtató [1].

Mellékhatások

Gyakoriak a központi idegrendszeri tünetek, szédülés. Idős betegeken izgatottságot és zavart, míg gyermekekben hiperaktivitást okozhat [1].

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

232,24 g/mol [2]

Sűrűség

1,352 g/cm3 [2]

Olvadáspont

174-178 °C [2]

Forráspont

138-140 °C (12 torr) [2]

Gőznyomás

1,4∙10-11 Hgmm (25 °C) [4]

Vízoldhatóság

~1 g/l [2], <0,1 g/l (14 °C) [3]

Stabilitás

Száraz, hűvös, sötét, zárt tartályban vagy palackban tárolva stabil [2].

Hidrolízis

Alkalikus körülmények között gyorsabban hidrolizál, 7-es pH-n, 80 °C-on 74 óra a felezési ideje [3].

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

1,72∙10-9Pa∙m3/mol [4]

Kow

log Kow = 1,47 [4]

Koc  [l/kg] 

59 l/kg [5]

pKa

7,3 [4]

BCF, biokoncentráció

4 [5]

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

Fényre bomlik [3].

Biodegradálhatóság és
metabolitok

Biodegradálható, DT50 ≈ 35 [11].

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben
(mérési adat)

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára
gyakorolt hatások

Zöldalga: EC50 > 100 mg/l (72 h) [7],
Daphnia Magna: EC50 = 1 465,86 mg/l, Pimephalespromelas:LC50 =484 mg/l [8].

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

Krónikus toxicitási adatok
(
NOEC, LOEC)

Zöld alga: NOEC = 100 mg/l [7].

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

Egér: LD50 = 137 mg/kg,
Patkány: LD50 = 162 mg/kg [6].

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

Belélegezve sértheti a légutakat, bőrrel érintkezve irritációt válthat ki [8]. Szív, tüdő, vese és központ idegrendszer károsító hatással rendelkezik [9].

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

Vizelettel ürül a szervezetből, a kémhatás jelentős befolyással van a kiválasztásra [12].

Endokrin rendszert károsító

Immunrendszert károsító

Csökkenti a humorális immunaktivitást, egerekben T citotoxicitás csökkentő hatást mutattak ki [10].

Szövetkárosító

Mutagén

Igen, mutagén az emlősök sejtjeire [9].

Karcinogén

Igen, 2B osztályzás (IARC) [9].

Reprotoxikus, teratogén

Akut toxicitási adatok
(
LD50)

LC50 = 95 mg/l (konc. vérben),
LD50 = 5 g,
ED50 = 100 mg [6].

Krónikus toxicitási adatok
 (
NOEL, LOEL)

  – nincs adat