Biocidek és növényvédőszerek

Biocidek és növényvédőszerek

  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:e9dc7df5d18fa425da1204eb7b3b5cc3' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>A növényvédő szerek a növénytermesztésben használt olyan kemikáliák (egyszerű vagy összetett <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=vegyi%20anyag\" target=\"_blank\">vegyi anyag</a>ok), melyek a növénykártevők elpusztításra terveztek, gyártanak és állítanak elő. A földön a legnagyobb környezetbe kikerülő <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=vegyi%20anyag\" target=\"_blank\">vegyi anyag</a> mennyiséget jelentik, ezért <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=k%F6rnyezeti%20kock%E1zat\" target=\"_blank\">környezeti kockázat</a>uk globálisan problémát okoz. A növényvédőszereket lehet kémiailag csoportosítani a vegyületek típusa szerint vagy funkcionálisan, az ölendő növényi ellenség szerint. Funkcionális növényvédőszer-csoportok: <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=herbicidek\" target=\"_blank\">herbicidek</a> (gyomirtó-szerek), akalicidek (atkaölő-szerek), <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=baktericid\" target=\"_blank\">baktericid</a>ek (<a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=bakt%E9rium\" target=\"_blank\">baktérium</a>ölő-szerek), fungicidek (gombaölőszerek), <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=inszekticid\" target=\"_blank\">inszekticid</a>ek (rovarölő-szerek), <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=rodenticidek\" target=\"_blank\">rodenticidek</a> (rágcsálók elleni szerek). Hasonló ölő-szereket nem csak a mezőgazdaság használ, hanem az élelmiszeripar, a vegyipar és más iparágak, és használatosak raktározás során és a háztartásokban is. Vegyület típusa szerinti legfontosabb csoportok a <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=drinek\" target=\"_blank\">drinek</a> (aldrin, klórdin, dieldrin, endrin, stb.), a triazinok, foszforsavészterek, fenoxi-karbonsavak, karbamátok, klórozott és brómozott, valamint poliklórozott <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=sz%E9nhidrog%E9nek\" target=\"_blank\">szénhidrogének</a>, stb. Alkalmazási formák szerint lehetnek permetező szerek (emulziók, szuszpenziók), porozó szerek, gázok, aeroszolok, és csalétkek. <br />A növényvédő szerek <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=kock%E1zat\" target=\"_blank\">kockázat</a>a pontszerűen jelenik meg a <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=gy%E1rt%E1s\" target=\"_blank\">gyártás</a> során történő kibocsátások miatt, és diffúzan a mezőgazdasági használata során, a <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=talaj\" target=\"_blank\">talaj</a>ra vagy közvetlenül a növényre történő alkalmazáskor. A <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=kock%E1zat\" target=\"_blank\">kockázat</a> nem csak közvetlenül a szer toxicitásából adódik, hanem a célszervezeteké a nem célszervezetek elpusztítása miatti a biológiai egyensúlyok felborításából, a kiesett növénykártevő versenytársainak elszaporodásából, komplett <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=t%E1pl%E1l%E9kl%E1nc\" target=\"_blank\">tápláléklánc</a>ok károsodásából.<br />A modern növényvédő szerek közepesen perzisztensek, és <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=hat%E1s\" target=\"_blank\">hatás</a>uk viszonylag szűk spektrumú, azaz szelektíven, főleg a pusztítandó célszervezetre hatnak. Sokat csökkenthet a korábbi nagy <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=kock%E1zat\" target=\"_blank\">kockázat</a>okon a célszerű alkalmazás: előrejelzett kártevő-megjelenés esetén, célzottan a veszélyeztetett területre. Különösen fontos a felszíni vizek védelme, mert a vízi <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=%F6kosziszt%E9ma\" target=\"_blank\">ökoszisztéma</a> általában érzékeny a növényvédő szerekre. A hasznos rovarok (méhek), esszenciális <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=%F6kosziszt%E9ma\" target=\"_blank\">ökoszisztéma</a>- és <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=t%E1pl%E1l%E9kl%E1nc\" target=\"_blank\">tápláléklánc</a>tagok fokozott védelmet igényelnek. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=talaj\" target=\"_blank\">talaj</a>biológiai <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=hat%E1s\" target=\"_blank\">hatás</a>okat, a <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=talaj\" target=\"_blank\">talaj</a>mikroflórára gyakorolt <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=k%E1ros%20hat%E1s\" target=\"_blank\">káros hatás</a>t.<br />A növényvédő szerek tervezése a gyógyszerek tervezéséhez hasonlóan a SAR és <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=QSAR\" target=\"_blank\">QSAR</a> összefüggések figyelembe vételével történik. Engedélyeztetésük feltétele körültekintő és hosszútávú tesztelés: humán- és <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=%F6kotoxicit%E1s\" target=\"_blank\">ökotoxicitás</a> mérése és megadása, a vízi ökoszisztémákra gyakorolt <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=hat%E1s\" target=\"_blank\">hatás</a>t egyes országokban (pl. USA) több fajt alkalmazó <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=mikrokozmosz\" target=\"_blank\">mikrokozmosz</a>okban is vizsgálni kell. <br />A szintetikus növényvédő szerek részben kiválthatóak <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=biol%F3giai%20n%F6v%E9nyv%E9delem\" target=\"_blank\">biológiai növényvédelem</a>mel.</p>\n<p>A biocidek tágabb kategória, mint a növényvédőszerek: minden olyan vegyi anyag ebbe a csoportba tartozik, melyet káros biológiai hatása miatt alkalmazunk.</p>\n<p>\"Hatóanyagok és egy vagy több hatóanyagot tartalmazó <a href=\"http://enfo.hu/mokka/secure/.tmp/glossary/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=k%E9sz%EDtm%E9ny\" target=\"_blank\">készítmény</a>ek a felhasználóhoz jutó kiszerelésben, amelyek célja, hogy károsító szervezeteket kémiai vagy biológiai eszközökkel elpusztítson, elriasszon, ártalmatlanná tegyen, tevékenységében akadályozzon vagy azon más módon korlátozó <a href=\"http://enfo.hu/mokka/secure/.tmp/glossary/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=hat%E1s\" target=\"_blank\">hatás</a>t gyakoroljon.\" (ez a biocidek meghatározása a biocid termékek (98/8/EK) irányelve szerint (2. cikk 1.pont)<br />Több olyan anyag, vagy <a href=\"http://enfo.hu/mokka/secure/.tmp/glossary/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=k%E9sz%EDtm%E9ny\" target=\"_blank\">készítmény</a>, ami megfelel ennek a definíciónak, kivételt képez a biocid termékek irányelve alól, annak alapján, hogy más szabályozás vonatkozik rá. Ilyenek a növényvédő-szerek (91/414/EGK) és más, többek között az állatorvosi gyógyszerek, szabadalmazott orvosi termékek. <br />Az általános kifejezésekben, a biocid termékek magukba foglalják a háztartási és ipari felhasználású fertőtlenítő szereket, a gyártott és a természetes termékek tartósítószereit. a nem mezőgazdasági célú rovar-, rágcsáló- és egyéb gerinceseket irtó szereket, és olyan speciális termékeket, mint a balzsamozáshoz és kitöméshez használt folyadékok és az algásodást gátló szerek. A terméktípusok teljes listája megtalálható a biocid termékek irányelvének V. mellékletében. <br />A <a href=\"http://enfo.hu/mokka/secure/.tmp/glossary/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=REACH\" target=\"_blank\">REACH</a> rendelet 15. cikkének 2. pontja értelmében azok a hatóanyagok, amelyek biocidként szabályozva vannak, a <a href=\"http://enfo.hu/mokka/secure/.tmp/glossary/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=REACH\" target=\"_blank\">REACH</a> alapján ab ovo regisztráltnak tekintendők (98/8/EK Irányelv 1. és 2. cikk. Forrás: <a href=\"http://enfo.hu/mokka/secure/.tmp/glossary/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=REACH\" target=\"_blank\">REACH</a> 15. cikk 2. pont).</p>\n', created = 1558669206, expire = 1558755606, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:e9dc7df5d18fa425da1204eb7b3b5cc3' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:eeb9ca0522b206accfe99b53342c00eb' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>Description appears if you click on the photo.</p>\n<p><a href=\"#\" onclick=\"Lightbox.triggerLightbox(\'lightbox\');\">Start slideshow</a> </p>\n', created = 1558669206, expire = 1558755606, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:eeb9ca0522b206accfe99b53342c00eb' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:ce6ddd097495bab46bc39471827809af' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><a href=\"http://www.nfu.hu\"><img src=\"/drupal/sites/all/themes/enfo/images/eng_umft_kicsi1.png\" width=\"140\" /></a></p>\n', created = 1558669206, expire = 1558755606, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:ce6ddd097495bab46bc39471827809af' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7792ba669f211ef38b583bb80955635c' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><a href=\"/drupal/en/sitemap\" title=\"sitemap\">Site map</a></p>\n', created = 1558669206, expire = 1558755606, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7792ba669f211ef38b583bb80955635c' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '4:1fda4135bab692926eb50522e8c6435d' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<object><embed height=\"100\" src=\"/drupal/sites/all/themes/enfo/flash/bannerUntitled-1.swf\"></embed></object>', created = 1558669206, expire = 1558755606, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '4:1fda4135bab692926eb50522e8c6435d' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 109.
Author: 
BME-ABÉT

Description appears if you click on the photo.

Start slideshow

A növényvédő szerek a növénytermesztésben használt olyan kemikáliák (egyszerű vagy összetett vegyi anyagok), melyek a növénykártevők elpusztításra terveztek, gyártanak és állítanak elő. A földön a legnagyobb környezetbe kikerülő vegyi anyag mennyiséget jelentik, ezért környezeti kockázatuk globálisan problémát okoz. A növényvédőszereket lehet kémiailag csoportosítani a vegyületek típusa szerint vagy funkcionálisan, az ölendő növényi ellenség szerint. Funkcionális növényvédőszer-csoportok: herbicidek (gyomirtó-szerek), akalicidek (atkaölő-szerek), baktericidek (baktériumölő-szerek), fungicidek (gombaölőszerek), inszekticidek (rovarölő-szerek), rodenticidek (rágcsálók elleni szerek). Hasonló ölő-szereket nem csak a mezőgazdaság használ, hanem az élelmiszeripar, a vegyipar és más iparágak, és használatosak raktározás során és a háztartásokban is. Vegyület típusa szerinti legfontosabb csoportok a drinek (aldrin, klórdin, dieldrin, endrin, stb.), a triazinok, foszforsavészterek, fenoxi-karbonsavak, karbamátok, klórozott és brómozott, valamint poliklórozott szénhidrogének, stb. Alkalmazási formák szerint lehetnek permetező szerek (emulziók, szuszpenziók), porozó szerek, gázok, aeroszolok, és csalétkek.
A növényvédő szerek kockázata pontszerűen jelenik meg a gyártás során történő kibocsátások miatt, és diffúzan a mezőgazdasági használata során, a talajra vagy közvetlenül a növényre történő alkalmazáskor. A kockázat nem csak közvetlenül a szer toxicitásából adódik, hanem a célszervezeteké a nem célszervezetek elpusztítása miatti a biológiai egyensúlyok felborításából, a kiesett növénykártevő versenytársainak elszaporodásából, komplett táplálékláncok károsodásából.
A modern növényvédő szerek közepesen perzisztensek, és hatásuk viszonylag szűk spektrumú, azaz szelektíven, főleg a pusztítandó célszervezetre hatnak. Sokat csökkenthet a korábbi nagy kockázatokon a célszerű alkalmazás: előrejelzett kártevő-megjelenés esetén, célzottan a veszélyeztetett területre. Különösen fontos a felszíni vizek védelme, mert a vízi ökoszisztéma általában érzékeny a növényvédő szerekre. A hasznos rovarok (méhek), esszenciális ökoszisztéma- és tápláléklánctagok fokozott védelmet igényelnek. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a talajbiológiai hatásokat, a talajmikroflórára gyakorolt káros hatást.
A növényvédő szerek tervezése a gyógyszerek tervezéséhez hasonlóan a SAR és QSAR összefüggések figyelembe vételével történik. Engedélyeztetésük feltétele körültekintő és hosszútávú tesztelés: humán- és ökotoxicitás mérése és megadása, a vízi ökoszisztémákra gyakorolt hatást egyes országokban (pl. USA) több fajt alkalmazó mikrokozmoszokban is vizsgálni kell.
A szintetikus növényvédő szerek részben kiválthatóak biológiai növényvédelemmel.

A biocidek tágabb kategória, mint a növényvédőszerek: minden olyan vegyi anyag ebbe a csoportba tartozik, melyet káros biológiai hatása miatt alkalmazunk.

"Hatóanyagok és egy vagy több hatóanyagot tartalmazó készítmények a felhasználóhoz jutó kiszerelésben, amelyek célja, hogy károsító szervezeteket kémiai vagy biológiai eszközökkel elpusztítson, elriasszon, ártalmatlanná tegyen, tevékenységében akadályozzon vagy azon más módon korlátozó hatást gyakoroljon." (ez a biocidek meghatározása a biocid termékek (98/8/EK) irányelve szerint (2. cikk 1.pont)
Több olyan anyag, vagy készítmény, ami megfelel ennek a definíciónak, kivételt képez a biocid termékek irányelve alól, annak alapján, hogy más szabályozás vonatkozik rá. Ilyenek a növényvédő-szerek (91/414/EGK) és más, többek között az állatorvosi gyógyszerek, szabadalmazott orvosi termékek.
Az általános kifejezésekben, a biocid termékek magukba foglalják a háztartási és ipari felhasználású fertőtlenítő szereket, a gyártott és a természetes termékek tartósítószereit. a nem mezőgazdasági célú rovar-, rágcsáló- és egyéb gerinceseket irtó szereket, és olyan speciális termékeket, mint a balzsamozáshoz és kitöméshez használt folyadékok és az algásodást gátló szerek. A terméktípusok teljes listája megtalálható a biocid termékek irányelvének V. mellékletében.
A REACH rendelet 15. cikkének 2. pontja értelmében azok a hatóanyagok, amelyek biocidként szabályozva vannak, a REACH alapján ab ovo regisztráltnak tekintendők (98/8/EK Irányelv 1. és 2. cikk. Forrás: REACH 15. cikk 2. pont).