Benzol és alkilbenzolok (BTEX)

Benzol és alkilbenzolok (BTEX)

Author: 
BME-ABÉT

Description appears if you click on the photo.

Start slideshow

Etil-benzol
Etil-benzol
Etil-benzol
Toluol szerkezeti képlete
Toluol szerkezeti képlete
Toluol
Benzol
Benzol
Benzol 2
BTEX-GC
BTEX-GC
BTEX gázkromatogramja

Kőolaj eredetű aromás szénhidrogének: benzol, toluol, etilbenzol és xilol összegzett koncentrációja egy környezeti mintában. Ez az illékony vegyületcsoport a VOC (Volatile Organic Componds) rövidítéssel jelölt szennyezőanyag-csoportba tartozik, toxikus és mutagén környezetszennyező anyagokat takar. A benzinben és a gázolajban nagy mennyiségben találhatóak.