Viruses

Viruses

Author: 
KÖRINFO

Description appears if you click on the photo.

Start slideshow

Binal virus
Binal virus
Binal virus
Helical virus
Helical virus
Helical virus
Bacteriophage
Bacteriophage
Bacteriophage
Viral reproduction
Viral reproduction
Lytic and lysogenic cycle of...
Binal virus
Binal virus
Binal virus

A vírusok parabióta szervezetek, melyek az élettelen és az élő határán álló, nem sejtes organizációjú makromolekuláris rendszerek. Eredetük nem ismert. Sejtparaziták lévén, nem lehetnek a legősibb életformák. A manapság legelfogadottabb elmélet szerint a vírus a gazdasejt genomjából elkülönült kis DNS vagy RNS darab. Nagyságuk nem éri el a fénymikroszkóp felbontóképességének határát, elektronmikroszkóppal vizsgálhatóak. 20-300 nm-es méretűek lehetnek. Két megjelenési formájuk van: nyugvó vírus (virion), mely nem mutat életjelenséget, a gazdasejten kívüli, élettelen, fertőző ágens, valamint a provírus, mely a gazdasejt genomjába már integrálódott vírus. Nincs önálló anyagcseréjük. Életjelenségeket csupán a gazdasejtben produkálnak, és a tevékenység csak a vírusgenom megsokszorozódására korlátozódik. Paraziták, növények, állatok és az ember számos betegségét okozzák. Fehérjeburkuk van, melyet kapszidnak nevezünk. Egyes vírusok külső foszfolipid membránt is tartalmazhatnak (peplon). A vírusok gazdaspecifikussága viszonylag szűk. Örökítőanyaguk: egy- vagy kétszálú DNS vagy RNS (ún. retrovírusoknál) lehet.

Felosztásuk szimmetria szerint történik, mely a nukleokapszid alakjára jellemző:

- kubikális (a kapszid szabályos geometriai forma)

- helikális (a kapszid szorosan illeszkedik az örökítőanyagra)

- binális (feji és farki részekre különül el, ezek kubikális ill. helikális részek)

- komplex (a fenti háromba be nem sorolható formák) formák léteznek.

Szaporodhatnak lítikus és lizogén módon. A lítikus ciklus esetében a vírus hozzátapad a sejt felületéhez (adszorpció), az örökítőanyagát bejuttatja a gazdasejtbe (penetráció), majd következik a bioszintetikus eklipsz fázis, mely során a gazdasejt nukleinsavai és fehérjéi degradálódnak, hogy a fágérés szakaszában a vírus elemei fel tudjanak épülni belőle. A lizogén ciklus ettől abban tér el, hogy a vírusgenom bejutás után beépül a gazdasejt genomjába, és mindaddig amíg ki nem vágódik onnan, nincs lízis.

Source: 

http://www.bioport.hu/botanika_tartalom/virusok.htm

http://hu.wikipedia.org