Borates, carbonates, nitrates

Borates, carbonates, nitrates

Author: 
Vaszita Emese

Description appears if you click on the photo.

Start slideshow

Siderite on quartz  © Fabre Minerals
Siderite on quartz © Fabre...
 Calcite on sphalerite © Fabre Minerals
Calcite on sphalerite ©...

A karbonátok, nitrátok, borátok (vagy karbonátok és rokon vegyületek) ásványosztály a [BO3]3-, [CO3]2- és [NO3]- összetett anionokkal felépített kristályvegyületeket foglalja egybe.

A karbonátok a természetben igen elterjedtek. A [CO3]2- -ion főleg két vegyértékű kationokkal (Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Ba, Sr, Pb) vegyül, a 3 vegyértékű fémek karbonátjai ritkábbak. Gyakoriságuk és gazdasági jelentőségük miatt különösen a vízmentes karbonátok három csoportja fontos: a kalcit-, aragonit- és dolomit-csoport. Ezekből az ásványokból nagyon elterjedt karbonátos üledékes kőzetek (például mészkő, dolomit, márga), illetve metamorf kőzetek (például márvány, dolomárvány) épülnek föl.

A nitrátok közül a legfontosabbak a Na és K vegyületei. Vízben könnyen oldódnak, kis keménységűek, a legerősebben ionos, azaz sótermészetű vegyületek.

A borátok sajátos kristálykémiai csoportot alkotnak. A bór az oxigénnel egyrészt BO3-csoportot alkot, másrészt tetraéderes [BO4]-komplexet tart össze. A borátok állékonyabbak, (a három vegyértékű fémek (Al) borátjai), mint a nitrátok, csak az (OH)-tartalmú vegyületek oldódnak vízben. A fotón látható ásványok tulajdonságai az ásvány fotójára kattintva, a „Részletek” pont alatt tekinthetők meg.