Silicates

Silicates

Author: 
Vaszita Emese

Description appears if you click on the photo.

Start slideshow

Garnet (almandine)
Garnet
Olivine
Olivine
Epidote and Tourmaline
Epidote
Berill
Beryl
Diopside
Diopside
Muscovite and garnet
Muscovite
Kaolinite
Kaolinite
Krizotil
Krizotil
Chrysotile
Mikroklin és füstkvarc
Microcline
Zeolite (skolezite)
Zeolite (Skolezite)

A szilikátok, a kőzetalkotó ásványok legfontosabb csoportja, a földkéreg anyagának mintegy 75%-át alkotják (a SiO2 változatokkal együtt kb. 90–95%-át). Az ismert ásványfajok számának mintegy harmada szilikát. A szilikátok alapszerkezete SiO4-tetraéderek hálózatából áll. A tetraéderek súlypontjában elhelyezkedő Si4+ kation felerészben kovalens, felerészben ionos kötéssel köti magához a tetraéder csúcsain elhelyezkedő oxigénatomokat ([SiO4]4-). A szilikátok másik alapvető sajátossága, hogy az SiO4-tetraéderben lévő Si4+ kationt Al3+ helyettesítheti. A SiO4 tetraéderek a kristályrács felépítésében elszigetelt formában is részt vehetnek, de többnyire csúcsaikon (az oxigénatomokon) keresztül kapcsolódnak egymáshoz. A szilikátásványokat hat (6) nagy osztályba sorolják a [SiO4]4- tetraéderek  egymáshoz való kapcsolódási módja alapján: 1. Nezo- vagy szigetszilikátok, 2. Szoro- vagy csoportszilikátok, 3. Ciklo- vagy gyűrűszilikátok, 4. Ino- vagy láncszilikátok, 5. Fillo- vagy rétegszilikátok, 6. Tekto- vagy állványszilikátok. A szilikátokat osztályon belül alosztályokra és csoportokra bontják, melyek részleteit az ajánlott irodalom tartalmazza. A fotón látható ásványok tulajdonságai az ásvány fotójára kattintva, a „Részletek” pont alatt tekinthetők meg.

 

 

Source: 

http://hu.wikipedia.org/

Koch Sándor - Sztrókay Kálmán Imre: Ásványtan I. II., http://mek.oszk.hu/04700/04799/