Sulphides and similar compounds

Sulphides and similar compounds

Author: 
Vaszita Emese

Description appears if you click on the photo.

Start slideshow

Pyrite on calcite
Pyrite on calcite
Pyrite cubes on coal
Pyrite cubes on coal
Marcasite from Hungary ( Dorog)
Marcasite
Galenite from Hungary  (Gyöngyösoroszi)
Galenite from Hungary  (Gyöngyösoroszi)
Galenite
Sphalerite from Romania
Sphalerite
Realgar from Romania
Realgar
Stibnite on siderite
Stibnite on siderite
Chalcopyrite on Quartz
Chalcopyrite on quartz

Ebbe az ásványosztályba a fémeknek kénnel, szelénnel és tellúrral, illetve arzénnel, antimonnal és bizmuttal alkotott vegyületei tartoznak. Az osztály ásványainak legnagyobb és legfontosabb részét a szulfidok alkotják. A szelenidek, telluridok, arzenidek, antimonidok és bizmutidok kisebb számban ismertek és sokkal kisebb mennyiségben jelennek meg.

A szulfidok általános jellegzetessége a fémes megjelenés, átlátszatlanság és a magas sűrűség. Jól vezetik az elektromos áramot illetve félvezetők. A szulfidok a legfontosabb ércásványok. Magmás folyamatok során keletkeznek a földkéreg mélyebb rétegeiben, de meteoritekben is előfordulnak. Képződhetnek szulfidok még üledékes környezetben is, ehhez azonban reduktív körülmények szükségesek. A szulfidok a felszínre kerülve, illetve annak közelében kevéssé állandók. A szulfidok könnyen oxidálódnak, elbomlanak, melynek során zömmel vízben oldódó szulfátok képződnek. Ezekből aztán hidroxidok, oxidok, karbonátok és más vegyületek keletkezhetnek.

A szulfidokban a kémiai kötéstípusok széles skálája megtalálható (fémes, kovalens, ionos, van der Waals kötések egyaránt). A szulfidok rendszerezése alapvetően a fémestől a nemfémes jelleg irányába terjedő irányt jelez. A rendszerezés részletei az ajánlott irodalom tartalmazza. Az első alosztályba az ötvözetszerű vegyületek tartoznak. A további alosztályokat a fém:kén arány szabja meg. Külön alosztályt alkotnak a szerkezetileg különálló szulfosók, illetve a nemfémes szulfidok (benne az arzén-szulfidok, alkáli-szulfidok, szulfohalogenidek és szulfoxidok).

Az ebbe az osztályba tartozó vegyületek mennyiségileg a földkéreg megközelítőleg 0,15%-át teszik ki. Ezek nagy része vas-szulfid, a többinek az együttes mennyisége nem éri el a 0,01%-ot. A fotón látható ásványok tulajdonságai az ásvány fotójára kattintva, a „Részletek” pont alatt tekinthetők meg.

Source: 

http://hu.wikipedia.org/

Koch Sándor - Sztrókay Kálmán Imre: Ásványtan I. II., http://mek.oszk.hu/04700/04799/

http://www.asko.uni-miskolc.hu